Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce 

 Jiřího Šmejkala

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010:
seznam zastupitelů:

  • Zdenka Mazancová - místostarostka
  • Luboš Cibulka - předseda finančního výboru
  • Václav Svoboda - předseda kontrolního výboru
  • Pavel Lemberger 
  • František Řežábek
  • Miroslav Fedinec

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.