Navigace

Obsah

CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výstupu ze seznamu dodavatelů
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

 • Výpisy z neveřejných evidencí:
  • Rejstříku trestů

 

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu
 
Cena za každou další i započatou stranu
 
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík trestů 50,- -
Výpis bodů 100,- 50,-
Ověřený výstup ze SD 100,- 50,-
Podání do reg. autovraků 100,- 50,-

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit  

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.